ClubConvocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis

11/02/2018by admin

Amb la finalitat de poder tractar els assumptes assenyalats en l’Ordre del Dia que s’especifica a continuació, la Junta Directiva del Club Natació Igualada convoca a tots els associats a l’Assemblea General Ordinària.

Dia: dilluns 26 de febrer de 2018

Hora: 19:30 hores en primera convocatòria i 20:00 hores en segona convocatòria.

Lloc: Sala d’actes, instal·lacions Patronat Municipal d’Esports, Les Comes

Ordre del dia:

  1. Salutació del president.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemble anterior.
  3. Estat de les seccions esportives.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de l’exercici 2016.
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2017.
  6. Presentació de la proposta de venda de les accions del Club Natació Igualada a la societat Anoia Esports, S.L..
  7. Presentació de les accions legals preses pel club.
  8. Presentació del nou escut i imatge corporativa del club.
  9. Aprovació dels nous membres de la junta directiva.
  10. Precs i preguntes.

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis numeraris majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci.

Durant els deu dies naturals anteriors a la data de realització de l’ Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del Club, la informació sobre les matèries objecte de  l’ Assemblea.

De conformitat amb els Estatuts , s’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió local i a les xarxes socials de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

La Junta Directiva del Club Natació Igualada

Igualada, 11 de febrer de 2018


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u607105218/domains/cnigualada.cat/public_html/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 10
previous
Activitats del cap de setmana

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u607105218/domains/cnigualada.cat/public_html/wp-content/themes/oxigeno/views/prev_next.php on line 36
next
El Picornell derrota al waterpolo Igualada
PISICINA
Carrer de Carles Riba, 68
08700 Igualada
Barcelona
Teléfon: 938 030 038
Email: cnigualada@cnigualada.cat

CNIGUALADA 2022 © Tots els drets reservats.