ClubCONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

09/12/2018by admin

Amb la finalitat de poder tractar els assumptes assenyalats en l’Ordre del Dia que s’especifica a continuació, la Junta Directiva del Club Natació Igualada convoca a tots els associats a l’Assemblea General Ordinària.

 

Dia: dilluns 17 de desembre de 2018

Hora: 19:30 hores en primera convocatòria i 20:00 hores en segona convocatòria.

Lloc: Sala d’actes, instal·lacions Patronat Municipal d’Esports, Les Comes

 

Ordre del dia:

  1. Salutació del president.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  3. Memòria de les activitats realitzades la temporada 2017 – 2018.
  4. Estat de les seccions esportives.
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i balanç de tancament de l’exercici 2017 -2018.
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2018 – 2019.
  7. Estat de les accions legals preses pel club.
  8. Aprovació dels nous membres de la junta directiva.
  9. Creació d’un grup de treball per la renovació dels estatuts del club.
  10. Precs i preguntes.

 

Tenen dret a participar a l’assemblea, tots els socis majors de 18 anys, que pertanyin al Club amb un mínim d’un any ininterromput d’antelació i no tenir suspesa la condició de soci.

S’acorda donar publicitat d’aquest acord  de convocatòria de l’ Assemblea, que s’exposarà als taulers d’anuncis del Club, en un diari d’àmplia difusió local i a les xarxes socials de l’entitat. Així mateix, es farà l’ oportuna comunicació a la Federació Catalana de Natació, als efectes pertinents.

La Junta Directiva del Club Natació Igualada

PISICINA
Carrer de Carles Riba, 68
08700 Igualada
Barcelona
Teléfon: 938 030 038
Email: cnigualada@cnigualada.cat

CNIGUALADA 2022 © Tots els drets reservats.